Kiểu dáng dáng tròn
Cấu tạo nhựa tổng hợp
Công suất  9inch, 12 inch
CO.CQ.PK.TK Đức

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!