Kiểu cánh cánh xoáy
Cấu tạo Thân gang-cánh PPO
Công suất  0.4-0.75kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

Kiểu cánh Cánh xoáy
Cấu tạo Thân gang-cánh PPO
Công suất  0.4 kW
CO.CQ.PK.TK Đài Loan

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!