Kiểu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang- cấp khí
Công suất  0.75kW - 3 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!