Kiểu cánh Cánh bán hở
Cấu tạo Thân gang, cánh hở
Công suất  0.75kW-5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

2 Kiểu cánh Cánh bán hở-cánh khuấy
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  2-3kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!