Kiểu cánh Cánh hở
Cấu tạo Thân gang- đơn tia
Công suất  0.75kW-5.5kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!