Model    40U2.25S-52
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    0.25 KW/ 220V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Model    50U2.4S-52
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    0.4KW/220V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Kiểu cánh Cánh xoáy
Cấu tạo Thân gang
Công suất  0,25kW- 3.7kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model    50U2.4-52
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    0.4KW/380V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Model   80U2.75-55
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    0.75 KW/ 380V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Model  80U21.5-54
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    1.5 KW/380V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Model    80U22.2-52
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất     2.2 KW/380V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

Model    50PU2.75-53
Cấu tạo  Thân gang-cánh xoáy
Công suất    0.75KW/380V
CO.CQ.PK.TK  Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!