Model  KRS2-100
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất     6 kW/380V
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KRS2-150
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất    9 kW/380V
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model  KRS-200
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất     18 kW/380V
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

2 Kiểu cánh Cánh bán hở-cánh khuấy
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  4-18kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Model   KRS2-80
Cấu tạo Thân gang-cánh khuấy
Công suất  4 kW/ 5.5Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!