Kiểu phao  Dạng quả
Cấu tạo nhựa PVC
Dây cáp 3-6-10 mét
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

Kiểu quả 1 quả
Cấu tạo Bằng nhựa
kiểu phao Kiểu mở, nhiệt độ cao
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!