Phao báo cạn Tsurumi Seri MF


Kiểu phao  Dạng quả
Cấu tạo nhựa PVC
Dây cáp 3-6-10 mét
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!