Kiểu cánh 1 Cánh bán hở
Cấu tạo Thân gang, cánh gang
Công suất  1.5-22kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!