Phao báo cạn Tsurumi Seri RF


Kiểu quả 1 quả
Cấu tạo Bằng nhựa
kiểu phao Kiểu mở, nhiệt độ cao
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!