Máy thổi khí cạn Tsurumi Seri RSR


Kiểu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang, thổi khí
Công suất  0.75 – 37 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!