Máy sục khí chìm đa tia Tsurumi Seri TRN


Kiểu cánh Cánh kín
Cấu tạo Thân gang- đa tia
Công suất  0.75 – 40 kW
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!