Bơm chìm Tsurumi KTZ47.5


Model  KTZ47.5-53
Cấu tạo Thân gang-cánh gang
Công suất  7.5 kW/ 10Hp
CO.CQ.PK.TK Nhật bản

You cannot copy content of this page

TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!
TSURUMI XIN CHÀO!